KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

Çevre bilinci arttıkça, kurumlar ve bireyler de karbon ayak izlerinin önemini anlamaya başladılar. Karbon ayak izi, bir organizasyonun veya bir bireyin ürettiği sera gazı emisyonlarının ölçüsüdür. Karbon ayak izi hesaplaması yapmak, bir organizasyonun veya bireyin çevresel etkisini azaltması için ilk adımdır.

İzmir Mavi Çevre Danışmanlık, karbon ayak izi hesaplaması konusunda uzmanlaşmış bir çevre danışmanlık firmasıdır. Hizmetlerimiz arasında, müşterilerimizin karbon ayak izlerini belirlemelerine, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve çevresel sürdürülebilirliği arttırmaya yardımcı olmak yer almaktadır.

Karbon ayak izi hesaplaması hizmetimiz, öncelikle müşterilerimizin mevcut durumunu analiz eder. Bu analiz, müşterilerimizin tüm faaliyetlerini ve süreçlerini kapsar. Sonrasında, bu analiz sonuçları doğrultusunda müşterilerimize karbon ayak izi raporu sunarız. Bu rapor, müşterilerimizin sera gazı emisyonlarının ne kadar olduğunu, hangi faaliyetlerinin bu emisyonlara neden olduğunu ve çözüm önerilerimizi içerir.

İzmir Mavi Çevre Danışmanlık olarak, müşterilerimize karbon ayak izi raporu sunarken, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çözüm önerileri de sunuyoruz. Bu çözüm önerileri, enerji verimliliği artırma, atık yönetimi, su kullanımını azaltma gibi faaliyetleri içermektedir. Bu çözüm önerileri, müşterilerimizin hem çevre dostu hem de maddi açıdan faydalı olmalarını sağlamaktadır.

İzmir Mavi Çevre Danışmanlık hizmetleri, müşterilerimizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, müşterilerimizin karbon ayak izlerini azaltarak, çevreye olan etkilerini de en aza indirmelerine yardımcı oluruz.

Siz de karbon ayak izi hesaplaması konusunda uzmanlaşmış bir çevre danışmanlık firmasından destek almak isterseniz, İzmir Mavi Çevre Danışmanlık uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Müşterilerimize özel çözümler sunarak, siz de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

 

Karbon ayak izi hakkında;

Karbon ayak izi nedir ?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği yeryüzündeki yaşamı tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Küresel ısınmaya doğrudan etki eden CO2 gazının hesaplanabilmesi yapılan çalışmalarda karbon ayak izi kavramı ortaya çıkarılmıştır.

Atmosferdeki CO2 miktarının artması ile birlikte araştırmacılar farklı alanlarda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu konudaki duyarlılığın küreselleşmesinin sağlanması, bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden global olarak en büyük başarı Kyoto Protokolü ile sağlanmıştır. Bu protokol ile dünyadaki emisyon salınımının min. %55’inden sorumlu ülkelerin karbon salınımlarının kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple protokole taraf ülkelere emisyon salım kotaları (taahhütler sonucu) getirilmektedir. Ülkeler bu salım kotalarını aşmamak için kendi içlerindeki birçok sektöre kota uygulaması yapmakta, temiz enerji üretimi için destekler vermektedir. Ülkemizdeki işletmelerin etrafında yaşanan bu hızlı değişimin gerisinde kalmamak için, ivedilikle yönetim sistemleri içine Karbon Yönetimi’ni dahil ederek, yeni şekillenebilecek ihracat kurallarına hazır hale gelmesi, kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için gerekli şart olmuştur.

Dünya’da ve Türkiye’de turizm sektörü hızla büyümektedir. Bu büyüme gelecekte de devam edeceği düşünülmektedir. Turizme katılan kişi sayısı arttıkça turizm ana sermayesi olan çevre daha fazla zarar International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism 62 görmektedir. Bu noktada, turizmin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden biri de karbon salınımıdır. Lenzen vd. (2018)’nin yaptığı araştırmaya göre, turizmin dünya genelinde karbon emisyonlarının %8’ine neden olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada seyahatin yol açtığı emisyonların yanı sıra turistlerin gıda, otel ve alışveriş faaliyetlerinin neden olduğu karbon döngüsüde dahil edilmiştir.

Doğalgazdan tüketiminin sebep olduğu karbon salınımını engellemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, binalara ısı yalıtımı yapılmalıdır. Elektrik tüketimi genel olarak ısıtma, soğutma, ofis araçları ve asansör kullanımından kaynaklanmaktadır. Tasarruflu lambaların kullanılması, gereksiz ofis araçlarının kapatılması, verimliliği yüksek klimaların seçilmesi hem çevre hem de sağlığımız için asansör yerine merdivenlerin tercih edilmesi elektrik kaynaklı karbon salınımını azaltacaktır.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon ayak izi, bir kişinin, bir organizasyonun veya bir ürünün çevreye saldığı sera gazı emisyonlarının ölçümüdür. Karbon ayak izi hesaplaması, sera gazı emisyonlarının kaynaklarının belirlenmesi, emisyonların nicel olarak ölçülmesi ve bu verilerin karbon eşdeğerine dönüştürülmesi yoluyla yapılır.

Bireylerin karbon ayak izini hesaplamak için, kişinin ev, iş yeri, seyahat ettiği araçlar ve tükettiği gıdalar gibi faaliyetlerinin karbon salımı hesaplanır. Bu hesaplama, birçok çevresel faktöre bağlıdır ve çoğu zaman bir karbon ayak izi hesaplama aracı kullanılarak yapılır.

Karbon ayak izi hesaplama araçları, bir kişinin tüketim alışkanlıklarını, enerji kullanımını, seyahat alışkanlıklarını ve diğer faktörleri dikkate alarak kişisel karbon ayak izini hesaplar. Bu hesaplama araçları, kişinin emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilecek öneriler de sağlayabilir.

 

Karbon Ayak İzi Azaltım Yöntemleri

1- Enerji Verimliliği: Bugün ticari binalarda %33’e varan oranda, endüstriyel tesislerde %40’a varan oranda enerji verimliliği çalışmalarıyla elde edilebilecek tasarruf potansiyeli bulunmaktadır

2- Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm, çevresel açıdan önemli bir fayda sağlar ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Aşağıdaki nedenlerden dolayı geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılmasında olumlu bir etkiye sahiptir:

 • Daha az atık depolama: Geri dönüşüm, çöplüklerde depolanacak atık miktarını azaltır. Atık depolama alanları genellikle büyük miktarlarda sera gazı emisyonuna neden olur. Bu nedenle, geri dönüşüm yoluyla azaltılan atık miktarı, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Yeni ürünlerin üretimi için daha az ham madde gereksinimi: Geri dönüşüm, kullanılmış malzemelerin tekrar işlenmesini içerir. Bu, yeni ürünlerin üretimi için daha az ham madde gereksinimi anlamına gelir. Hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi, genellikle yüksek miktarda sera gazı emisyonuna neden olur. Bu nedenle, geri dönüşüm, ürünlerin üretiminde sera gazı emisyonlarını azaltarak, karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur.
 • Daha az enerji tüketimi: Geri dönüşüm, malzemelerin tekrar kullanılması için daha az enerji gerektirir. Yeni ürünlerin üretimi, genellikle yüksek enerji tüketimine neden olur. Bu nedenle, geri dönüşüm, ürünlerin üretiminde enerji tüketimini azaltarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynar.

3- Ağaçlandırma: Ağaçlandırma, karbon ayak izinin azaltılması için önemli bir yoldur. Aşağıdaki nedenlerden dolayı, ağaçlandırma, karbon ayak izinin azaltılmasında olumlu bir etkiye sahiptir:

 • Karbondioksitin emilimi: Ağaçlar, karbondioksiti emer ve fotosentez yoluyla oksijen üretirler. Bu nedenle, daha fazla ağaçlandırma yapmak, atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.
 • Ormanların korunması: Ormanlar, dünya çapında karbondioksitin büyük bir bölümünü emer ve depolar. Ancak, ormansızlaşma ve ormanların tahrip edilmesi, karbon ayak izinin artmasına neden olur. Ağaçlandırma, yeni ormanların oluşturulması ve mevcut ormanların korunması yoluyla, karbon depolama kapasitesinin artırılmasına yardımcı olur.
 • Yerel çevre üzerinde olumlu etkileri: Ağaçlandırma, yerel çevre üzerinde de olumlu etkileri vardır. Ağaçlar, toprak erozyonunu önleyerek, su döngüsünü düzenler ve biyolojik çeşitliliği artırır. Bu nedenlerle, ağaçlandırma, sadece karbon ayak izinin azaltılması için değil, aynı zamanda yerel çevre sağlığı için de önemlidir.

Bu nedenlerden dolayı, ağaçlandırma, karbon ayak izinin azaltılması için önemli bir yöntemdir.

4- Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların kullanımını azaltarak, karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynarlar. Aşağıdaki nedenlerden dolayı, yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayak izinin azaltılmasında olumlu bir etkiye sahiptir:

 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması: Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların kullanımını azaltarak, sera gazı emisyonlarını azaltır. Fosil yakıtların kullanımı, atmosfere büyük miktarda karbondioksit, metan ve nitrous oksit yayılmasına neden olur. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu olduğu için, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynar.
 • Daha az hava kirliliği: Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu olduğu için, hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Fosil yakıtların kullanımı, hava kirliliği ve çevre kirliliğine neden olurken, yenilenebilir enerji kaynakları, havanın daha temiz kalmasına yardımcı olur.
 • Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirliği: Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırsız ve sürdürülebilir kaynaklar olduğu için, uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Fosil yakıtların kullanımı ise, kaynaklarının tükenmesi riski nedeniyle sürdürülemezdir.

Bu nedenlerden dolayı, yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynarlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, enerji verimliliğini artırmak ve fosil yakıt kullanımını azaltmak, karbon ayak izinin azaltılması için atılabilecek adımlardan bazılarıdır.

5- Karbon Salınımı Düşük Ürün ve Hizmetleri Tercih Etmek: Kullandığımız özellikle kağıt ve plastik gibi ürünlerin geri dönüştürülebilir olanlarından tercih etmek, kullandığımız cihazların A ve üstü enerji sınıfında olanları tercih etmek emisyonları azaltmak için seçilebilecek yollardandır.

6- Ulaşım Tercihlerini Değiştirmek: Ulaşım, sera gazı emisyonlarının büyük bir kaynağıdır ve bu emisyonların azaltılması, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır. Ulaşım tercihlerini değiştirmek, karbon ayak izini azaltmak için atılabilecek önemli adımlardan biridir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı, ulaşım tercihlerini değiştirmenin karbon ayak izinin azaltılmasında olumlu bir etkisi vardır:

 • Bisiklet, yürüyüş veya toplu taşıma kullanımı: Araç kullanımı, fosil yakıt kullanımını artırır ve bunun sonucunda sera gazı emisyonları artar. Bisiklet, yürüyüş veya toplu taşıma kullanımı, özellikle kısa mesafelerde, araç kullanımını azaltır ve sera gazı emisyonlarını azaltır.
 • Elektrikli araçlar: Elektrikli araçlar, fosil yakıt kullanımını azaltarak, karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur. Elektrikli araçların kullanımı, araçların emisyonlarının azaltılmasına ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Yakıt verimliliği: Yakıt verimliliği, araçların daha az yakıt tüketerek daha fazla mesafe katetmelerine olanak tanır. Bu, araçların daha az emisyon yaymalarına ve karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Paylaşımlı taşımacılık: Paylaşımlı taşımacılık, araçların daha az kullanılması anlamına gelir ve bu da sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Araba paylaşımı, araç sahipliğini azaltır ve ulaşımın daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, ulaşım tercihlerini değiştirmek, karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynar. Bisiklet, yürüyüş veya toplu taşıma kullanımı, elektrikli araçlar, yakıt verimliliği ve paylaşımlı taşımacılık, ulaşım tercihlerini değiştirmenin birkaç örneğidir. Bu adımlar, karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir etki yaratır ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir adım olabilir.

7- Yakıt Tercihini Değiştirmek: Yakıt tercihini değiştirmek, karbon ayak izini azaltmanın en etkili yollarından biridir. İşte yakıt tercihini değiştirmenin karbon ayak izi üzerindeki olumlu etkileri:

 • Sera gazı emisyonlarını azaltır: Fosil yakıtların kullanımı, özellikle petrol, doğal gaz ve kömürün yanması, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımına neden olur. Alternatif yakıt kaynaklarına geçiş yaparak, bu emisyonları azaltmak mümkündür. Örneğin, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, daha düşük karbon ayak izi ile enerji sağlar.
 • Daha düşük hava kirliliği: Fosil yakıtların kullanımı, hava kalitesini etkiler ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Daha temiz enerji kaynaklarına geçmek, hava kirliliğini azaltarak insanların sağlığını koruyabilir.
 • Daha düşük enerji maliyetleri: Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak, enerji maliyetlerini düşürebilir. Bu kaynaklar, yakıt maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bakım ve işletme maliyetlerinde de tasarruf sağlar.
 • Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eder: Yakıt tercihlerinin değiştirilmesi, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine teşvik eder. Bu, daha sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan teknolojik ilerlemeyi hızlandırabilir.

8- Karbon Azaltım Kredisi Almak: Karbon kredisi; karbon azaltım projelerinin yaratmış olduğu veya mevcut karbon salım kotasının altında kalan her ton.CO2 için akredite kuruluşlarca sağlanan sertifikalardır

2012 yılına kadar sürecek olan Kyoto Protokolü’nde Türkiye taahhüt altına girmeyerek protokole gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Bu süreçte Türkiye ulusal katsayılarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmış, içindeki sektörlerin emisyon durumunu tartmak için çaba sarf etmiş, enerji verimliliği konusunda hızlı adımlar atmış, ve Çevre ve Orman Bakanlığı içinde Karbon Kayıt Sistemini oluşturmuştur. Tüm bu çalışmalar Türkiye’nin bu konuda kendini tanımasını sağlamıştır ve 2012’de tekrar başlayacak müzakerelerde gönüllü konumundan çıkma olasılığının yüksek olması bu çalışmaları yapması için gereklilik yaratmaktadır.

Ülkemizdeki sektörler hızla hareket ederek kurumsal yapıları içine Karbon Yönetimi’ni mutlaka entegre etmeleri gerekmektedir. Sektörlerin karşısında gelecek bir engel gibi duran bu konu hakkında alacakları doğru kararlar, bu engeli onlar için bir adım ileriye taşıyacak basamak haline getirebilir.

Mavi Çevre Karbon Ayak İzi hesaplama ve danışmanlık hizmetileri ile sizlere engel olan bu basamakları aşabilir ve bir adım ileriye taşıyabiliriz.

Sera Gazı Emisyonları hakkında ek bilgi için tıklayınız.

 

Bize aşağıda bulunan iletişim bilgilerimiz ile ulaşabilirsiniz...

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES :

Barbaros, 5301. Sk. Uslu İşhanı No: 1 Kat: 5 İç Kapı No: 505, 35080 Bornova / İzmir

TEKLİF AL

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz...