ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için önemli bir araçtır. Bu değerlendirmeler, projelerin çevresel etkilerinin minimize edilmesine ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, çevresel etki değerlendirmesi hizmeti veren danışmanlık firmaları, müşterilerinin projelerinde sürdürülebilirliği arttırmak için önemli bir rol oynar.

Çevresel etki değerlendirmesi hizmeti veren bir danışmanlık firması olarak İzmir Mavi Çevre Danışmanlık, müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır. İzmir Mavi Çevre Danışmanlık olarak, iyi bir hizmet deneyimi almanız için ihtiyaçlarınızı anlayarak projenin özelliklerini, değerlendirme kriterlerini belirliyor ve saha çalışmalarının yapılması ile raporlama ve izleme aşamalarını sonuçlandırıyoruz.

İzmir Mavi Çevre Danışmanlık olarak, teknik bilgi ve deneyimimizi, uyum ve proje yönetimi becerilerim ile harmanlıyoruz. Sahip olduğumuz etkin ve çözüm odaklı ekibimiz, müşterilerine en iyi hizmeti sunarak, projelerinin çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilirliği arttırmalarına yardımcı oluyor.

Çevresel etki değerlendirmesi hizmeti almak isteyen müşteriler, bir danışmanlık firmasından profesyonel ve kaliteli bir hizmet beklerler. İzmir Mavi Çevre Danışmanlık olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlıyor, proje özelliklerine uygun bir değerlendirme yaparak ve raporlama sürecini de müşterilerinin beklentilerine uygun bir şekilde yürütüyoruz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hangi durumlarda gereklidir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Hakkında

Geçmiş yıllardan başlayarak günümüze kadar artan çevreye duyarlılık, kalkınma ve çevre arasında ki ilişkiyi gündeme getiren çevresel etki değerlendirmesi çevre üzerinde ki önemli etkilerin belirlendiği süreçtir. En etkin çevre yönetim aracı olan günden güne değer kazanan ÇED Türkiye de ilk kez Ağustos 1983 yılı 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesiyle çevre mevzuatına girmiştir. ÇED planlanılan projelerin çevreye olabilecek etkilerin artı ve eksilerinin değerlendirilmesi eksi oluşturabilecek yönlerinin önüne geçilmesi ve yahut çevreye zarar vermeyecek derecede en aza indirgenmesi amacı ile ülke kaynaklarının korunduğu bir kalkınma sürecine ulaşmasına olanak sağlamıştır.

ÇED yönetmeliğine tabi tutulan faaliyetler Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi (EK-I) ve Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (EK-II) olarak ayrılmış ve yedi alt sektör grup olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÇED Yönetmeliğimizde ki sektör grupları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Madencilik,
 • Turizm,
 • İlaç ve atıklar, Kimya,
 • Ulaşım, alt yapı,
 • Tarım ve Orman
 • Sanayi Tesisleri
 • Enerji

ÇED Yönetmeliğine tabii projelere verilen kararlar faaliyet başlatılması için yeterli değildir. Bu nedenle gerekli izin, onay ve ruhsatların alınması gerekmektedir. ÇED Sürecinin prensipleri; planlanma süreci, olabilecek ilk aşama da iletişim, sorumluluk, karar verme, demokrasi ve esnekliktir.

Kapsam Belirleme

Kapsam belirleme, çevresel faktörlerin etkili bir şekil de planlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda tüm önemli bilgilerin kapsam belirleme aşamasında belirlenmesi nedeni ile proje gelişimi içerisinde meydana gelen aksamaların önüne geçer. Bunların yanı sıra olarak kapsam belirleme, çevresel bilginin toplanmasından sonra etki değerlendirme yöntemlerinin uygulanması sırasında oluşabilecek hata risklerini ve tutarsızlıklarını azaltır.

Kapsam belirleme sürecinde kimlerden fikir alınmalı?

 1. Çevre ile ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar
 2. Diğer ilgili taraflar
 3. Genel kamuoyu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) nedir?

Çevresel etki değerlendirmesi, belirli bir projenin ya da faaliyetin, çevreye ve doğal kaynaklara olası etkilerini belirlemek ve bu etkileri minimize etmek için gerekli tedbirleri önermek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, projenin faaliyetleri, atıklarının yönetimi, su ve enerji tüketimi gibi konularda çevresel etkileri ölçer ve değerlendirir.

Çevresel etki değerlendirmesi, özellikle büyük ölçekli endüstriyel projeler ve altyapı projeleri gibi çevreye olası önemli etkileri olan projeler için gereklidir. Bu değerlendirme, proje yapılırken çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, olası çevresel etkileri azaltmak ve projenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Çevresel etki değerlendirmesi, proje yapım sürecinin her aşamasında gerçekleştirilir. Bu süreçte, projenin çevresel etkileri önceden belirlenir ve bu etkilerin önlenmesi veya azaltılması için gerekli olan önlemler önerilir. Bu süreç, projenin çevreye zarar vermesini önlemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir.

 

Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Hangi Sektörler için Zorunludur?

Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği, çevresel etkisi olan birçok sektör ve faaliyet için ÇED raporu hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bazı zorunlu ÇED raporu gerektiren sektörler ve faaliyetler şunlardır:

 1. Enerji sektörü: Termik santraller, hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri gibi enerji üretim tesisleri için zorunlu.
 2. Ulaştırma sektörü: Otoyol, köprü, tünel, havaalanı gibi büyük ölçekli ulaştırma projeleri için zorunlu.
 3. Endüstriyel sektörler: Kimya, petrokimya, metal, çimento, kağıt ve gıda endüstrisi gibi çevre üzerinde önemli etkileri olan endüstriyel faaliyetler için zorunlu.
 4. Madencilik sektörü: Maden işletmeleri, ocaklar, maden arama çalışmaları gibi madencilik faaliyetleri için zorunlu.
 5. Turizm sektörü: Turizm tesisleri, marinalar, golf sahaları, yat limanları gibi turizm projeleri için zorunlu.
 6. Tarım ve hayvancılık sektörü: Hayvansal atık işleme tesisleri, büyük ölçekli tarım projeleri gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri için zorunlu.

Bu sektörler dışında, özellikle kıyılar, ormanlar, sulak alanlar ve koruma altındaki alanlar gibi hassas çevre alanlarında yapılacak her türlü faaliyet için de ÇED raporu hazırlanması zorunludur.

 

Türkiye Cumhuriye Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın en son yayınladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" dir. Bu yönetmelik, 7 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştır ve daha önce yürürlükte olan 2014 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

Yeni yönetmelik, daha önceki yönetmeliğe göre bazı değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler arasında, faaliyet sahiplerinin ve müelliflerin belirlenmesi, rapor hazırlama süreci, rapor değerlendirme süreci, bölgesel ve sektörel analizler, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve proje takip sistemi gibi konular yer almaktadır.

Yeni yönetmelik ayrıca, özellikle kırsal alanlarda yapılacak projelerin ve faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmesi sürecini daha ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca, yönetmelik, atık yönetimi, su yönetimi, çevre izinleri, izleme ve denetim gibi konularda da daha kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.

Bu yeni yönetmelik, ÇED sürecinin daha şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir.

 

 

Bize aşağıda bulunan iletişim bilgilerimiz ile ulaşabilirsiniz...

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES :

Barbaros, 5301. Sk. Uslu İşhanı No: 1 Kat: 5 İç Kapı No: 505, 35080 Bornova / İzmir

TEKLİF AL

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz...