SSS

Çevre Danışmanlık Firması (ÇDF), çevre yönetimi ve çevre mevzuatı konularında danışmanlık hizmetleri veren özel sektör firmalarıdır. Çevre Danışmanlık Firmaları, müşterilerine çevre yönetimi konusunda danışmanlık yaparak, çevre kirliliği ve zararlı etkilerin azaltılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlamayı hedefler.

Çevre Danışmanlık Firmaları, çevresel risklerin belirlenmesi, çevre mevzuatına uyumun sağlanması, çevre etki değerlendirmesi raporlarının hazırlanması, çevre izinleri ve lisansları alınması, çevre denetimlerinin yapılması, atık yönetimi, su yönetimi, yenilenebilir enerji projeleri ve yeşil bina sertifikasyonu gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Çevre Danışmanlık Firmaları, çevre yönetimi alanında uzman mühendisler, çevre bilimcileri, çevre hukuku uzmanları ve diğer uzmanları bünyelerinde barındırırlar. Ayrıca, firmaların müşterileri ile kurdukları iş ortaklıkları sayesinde, çeşitli sektörlerden müşterilerine hizmet sunabilmektedirler.

Çevre Danışmanlık Firmaları (ÇDF), çevre yönetimi ve çevre mevzuatı konularında danışmanlık hizmetleri sunan firmalardır. Nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Çevre Danışmanlık Firmaları (ÇDF), çevre yönetimi ve çevre mevzuatı konularında danışmanlık hizmetleri sunan firmalardır. Nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 2. Deneyim: ÇDF'ler, çeşitli sektörlerde yıllarca tecrübe edinmiş ve birçok projede yer almış uzmanlardan oluşur. Bu sayede, müşterilere kapsamlı bir çevre danışmanlık hizmeti sunabilirler.
 3. Güncel mevzuat bilgisi: Çevre Danışmanlık Firmaları, çevre mevzuatı konusunda güncel bilgiye sahip olmak zorundadırlar. Bu sayede, müşterilere doğru ve güncel bilgi vererek, mevzuata uygun bir şekilde işlem yapmalarını sağlarlar.
 4. Teknolojik alt yapı: ÇDF'ler, çevre yönetimi konusunda kullanılan teknolojik araçlara ve yazılımlara hakimdirler. Bu sayede, çevre yönetimi süreçlerinde verimliliği artırır ve çevresel riskleri minimize etmeye yardımcı olurlar.
 5. Çözüm odaklı yaklaşım: ÇDF'ler, müşterilerinin çevre yönetimi sorunlarını çözmek için farklı yaklaşımlar sunarlar. Bu sayede, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretirler ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarlar.
 6. Çözüm odaklı yaklaşım: ÇDF'ler, müşterilerinin çevre yönetimi sorunlarını çözmek için farklı yaklaşımlar sunarlar. Bu sayede, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretirler ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarlar.

Çevre Danışmanlık Firmalarının (ÇDF) yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmak: ÇDF'ler, müşterilerine çevre yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda, müşterilerine çevresel etkileri en aza indirgemek için önerilerde bulunurlar ve mevzuata uygun çözümler üretirler.
 2. Çevre izinleri ve lisansları konusunda danışmanlık: ÇDF'ler, müşterilerinin çevre izinleri ve lisansları konusunda da danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu süreçte, müşterilerine izin ve lisans başvuruları, süreçleri ve koşulları hakkında bilgi verirler ve gerekli belgeleri hazırlamalarına yardımcı olurlar.
 3. Çevresel risk analizi yapmak: ÇDF'ler, müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili çevresel risk analizleri yaparak, risklerin minimize edilmesine yardımcı olurlar. Bu sayede, müşterilerin çevreye olan etkileri azaltılır ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanır.
 4. Çevre mevzuatı konusunda güncel bilgi sağlamak: ÇDF'ler, müşterilerine çevre mevzuatı konusunda güncel bilgi sağlayarak, mevzuata uygun hareket etmelerine yardımcı olurlar. Bu kapsamda, çevre mevzuatındaki değişiklikleri müşterilerine aktararak, mevzuata uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlarlar.
 5. Çevre denetimleri yapmak: ÇDF'ler, müşterilerinin çevre yönetimi faaliyetlerini denetleyerek, mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. Bu sayede, müşterilerinin çevreye olan etkileri azaltılır ve çevrenin korunması sağlanır.
 6. Çevre eğitimleri vermek: ÇDF'ler, müşterilerine çevre konusunda eğitimler vererek, çevre bilincinin artırılmasına yardımcı olurlar. Bu sayede, müşterilerinin çevre yönetimi faaliyetleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirilir ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanır.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) başvurularında aranacak bilgi ve belgeler şunlardır:

 1. Şirket Bilgileri: Şirketin tüzel kişiliği, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adres bilgileri gibi temel bilgileri içeren belgeler.
 2. Çevre Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı: Şirketin sunduğu çevre danışmanlık hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler. Bu kapsamda, şirketin müşterilerine hangi hizmetleri verdiği, hangi sektörlere yönelik çalıştığı gibi bilgilerin yer aldığı belgelerin sunulması gereklidir.
 3. İş Deneyimi Belgesi: Şirketin daha önce gerçekleştirdiği çevre danışmanlık projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler. Bu belgelerde, şirketin hangi projelerde çalıştığı, proje sürecinde üstlendiği roller ve proje sonuçları hakkında bilgi yer alır.
 4. Personel Bilgileri: Şirketin personel yapısı, personelin eğitim durumu, tecrübe ve nitelikleri hakkında bilgilerin yer aldığı belgeler. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde çalışan çevre mühendisleri, kimyagerler, biyologlar, avukatlar gibi uzmanların bilgileri yer alır.
 5. Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri: Şirketin kalite yönetim sistemi ile ilgili belgelerin sunulması gereklidir. Bu kapsamda, ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgeleri gibi belgelerin sunulması beklenir.
 6. Mali Durum Belgesi: Şirketin mali durumunu gösteren belgelerin sunulması gereklidir. Bu kapsamda, şirketin son 3 yıla ait finansal tabloları, gelir-gider tabloları gibi belgelerin sunulması beklenir.
 7. Diğer Belgeler: Çevre danışmanlık yeterlik belgesi başvurusu için gereken diğer belgeler de olabilir. Örneğin, şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterliliğini gösteren belgeler, çevre izinleri ve lisansları konusunda deneyimlerini gösteren belgeler vb.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) başvuru şekli şu şekilde olmalıdır:

 1. Başvuru Formu Doldurma: Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi başvuru formu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır.
 2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuru formu ile birlikte yukarıda belirtilen belgeler hazırlanmalıdır.
 3. Başvuru Dosyasının Oluşturulması: Başvuru formu ve diğer belgeler bir başvuru dosyası halinde hazırlanmalıdır. Dosyanın eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.
 4. Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi: Başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bizzat teslim edilmelidir. Başvuru dosyası, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak için bir kontrol listesi oluşturulmalıdır.
 5. Başvuru Sürecinin Takip Edilmesi: Başvuru dosyasının teslim edilmesinden sonra, başvuru süreci takip edilmelidir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan inceleme sonucunda, yeterlik belgesinin verilip verilmeyeceği kararlaştırılacaktır.

Başvuru süreci, her yıl belirli bir dönemde yapılmaktadır. Başvuru tarihleri ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinde yer almaktadır.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) vizesi, belgenin geçerlilik süresinin dolması veya değişen yasal düzenlemeler nedeniyle yenilenmesi gerektiği durumlarda yapılır. ÇDYB'nin vize edilmesi işlemleri şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. Başvuru Formunun Doldurulması: Vize işlemi için başvuru formu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden indirilerek doldurulur.
 2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Vize işlemi için gerekli olan belgeler hazırlanır. Bu belgeler, mevcut yasal düzenlemelere göre belirlenir.
 3. Başvuru Dosyasının Oluşturulması: Vize işlemi için başvuru formu ve diğer belgeler bir başvuru dosyası halinde hazırlanır.
 4. Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi: Vize işlemi için hazırlanan başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bizzat teslim edilir.
 5. Başvuru Sürecinin Takip Edilmesi: Başvuru dosyasının teslim edilmesinden sonra, başvuru süreci takip edilir. Başvuru inceleme sonucunda, ÇDYB'nin vize edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

Belgenin vize edilmesi işlemi, belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 6 ay öncesine kadar yapılabilir. Ayrıca, vize işlemi sırasında, yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ilave belgelerin sunulması gerekebilir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerde geçerlidir. ÇDYB'nin geçerlilik süresi, belgenin alındığı tarih itibariyle 3 yıldır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeler sonucunda bu süre değişebilir.

Belgenin süresinin dolması durumunda, yeni bir belge alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, belgenin süresi dolmadan önce vize edilmesi de mümkündür. Vize işlemi, belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 6 ay öncesine kadar yapılabilmektedir.

Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan    sera    gazlarının    etkilerinin karbondioksit    (CO2)    cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayak izi azaltma işleminden önce karbon ayak izi hesaplaması yapılmalıdır. Karbon ayak izinin nasıl ve ne kadar azaltılacağı tam olarak bilinmemektedir. Hesaplama ardından emisyon kaynakları incelenerek alternatif çözümler ile karbon ayak izinin azaltılması mümkündür.

Karbon Ayak İzini Azaltmanın Yolları

 • Mümkünse güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, tasarruflu ampul vb. kullanarak elektrik kullanımını; güneş enerjisi kullanarak doğalgaz kullanımını azaltabiliriz. Böylece en önemli emisyon kaynaklarından biri olan enerji tüketimini azaltabiliriz.
 • Ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunarak dikilen her ağaç için yılda 12 kg karbondioksit emilimi sağlayabiliriz.
 • Ev, okul ve iş yerlerindeki çöplerimizi geri dönüşüm kutularına atarak, emisyon oluşumunu önleyebiliriz.
 • İhtiyaçlarımızı karşılarken önceliğimizi geri dönüştürülebilir, daha yeşil ürünlerden yana kullanarak çevreye katkıda bulunabiliriz. Alacağımız elektronik aletleri A Sınıfı enerji tüketimi olanlardan tercih ederek doğayı koruyabiliriz.
 • Toplu taşıma araçlarını kullanarak hatta araç yerine yürüyerek veya bisiklete binerek emisyonların azalmasına yardımcı olabiliriz.
 • Uçakların kalkış ve inişlerdeki mil başına yakıt tüketimleri normal seyir halindekinden çok daha yüksek olduğu için mümkün olduğunca direk uçuşları tercih etmeliyiz.
 • Günlük hayattaki ulaşım ve ısınma ihtiyaçlarımız için temiz yakıtları tercih edebiliriz. Mümkünse fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli ve hibrid araçlar tercih edip, ısınma için de yakıt tercihimizi doğalgazdan yana kullanabiliriz

Karbon ayak izi hesaplamanın faydaları;

 • İşletmelerin Sürdürülebilirliğini Artırır: Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama, işletmelerin sürdürülebilirliğini artırır. İşletmeler, sera gazı emisyonlarını izleyerek, daha az çevresel etkiye sahip üretim süreçleri ve ürünler geliştirebilir. Ayrıca, işletmeler, enerji tasarrufu, malzeme kullanımı, atık yönetimi ve çevre koruma faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için daha fazla fırsat yaratır.
 • Daha Etkili Kaynak Yönetimi: Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama, işletmelerin kaynak kullanımını daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, işletmelerin enerji, su ve diğer kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Bu da işletmelerin maliyetlerini azaltır ve verimliliğini artırır. 
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlar: Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama, işletmelere rekabet avantajı sağlar. Müşterilerin, tedarikçilerin ve yatırımcıların çevre sorunlarına olan duyarlılığı arttıkça, çevre dostu işletmeler, pazarlama ve marka değeri açısından daha değerli hale gelir. Ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltma yoluyla işletmeler, hükümet düzenlemelerine uyum sağlayarak yasal sorumluluklarını yerine getirir.
 • Finansal Faydalar: Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama, işletmelere finansal faydalar sağlar. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, işletmelerin enerji tüketimlerini azaltmalarına ve enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur. Ayrıca, daha az atık ve daha az enerji tüketimi, işletmelerin daha az vergi ödemesini sağlar. Bunun yanı sıra, çevre dostu işletmeler, yatırımcıların dikkatini çeker ve finansman açısından daha değerli hale gelir.

Sıfır Atık entegre atık yönetimi içerisinde atık oluşumunun önlenmesi ve kaynağında atıkların türlerine    göre    ayrılmasıyla    toplamdaki    atık    oluşumunun    sıfıra    indirilmesini ifade eder.

Sıfır Atık dediğimizde öncelikle belediye atığı olarak da isimlendirdiğimiz evlerden, ofislerden, okullardan ve alışveriş merkezleri gibi yerlerden çıkan atıklardan bahsedilmektedir. Bu atıklar türlerine göre genellikle plastik, cam, metal, kağıt ve organik gibi geri dönüşebilen ve geri dönüşemeyen atıklar dediğimiz atıklardan oluşmaktadır.

Sıfır Atık kavramı atıkların oluşumunun engellenmesi veya kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması prensibine dayanır. Bunun çevresel ve ekonomik boyutlu iki kazancı vardır.

Çevresel olarak incelendiğinde doğal kaynakların korunması, daha az enerji tüketilmesi, daha az emisyon oluşumu ile iklim değişikliği mücadeleye destek vermesi ve atık konumdaki malzemenin toprak ve denizlere karışmasının engellenmesi gibi çevresel konuda birçok önemli kazançlar sunmaktadır.

Ekonomik olarak incelendiğinde ise geri dönüşüm ile kazanılan her cam, plastik, metal, kağıt ve organik malzeme döngüsel ekonomiye katılmakta ve bir ürünü sıfırdan üretmeye kıyasla katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüşe bilmektedir. Aynı şekilde organik ürünlerde kompost yapılarak toprağa geri kazandırılabilmektedir.

Daha sürdürülebilir bir dünya için bireylerin gündelik yaşamlarında alacakları bazı önlemler atık miktarının da azaltılmasını sağlayacaktır.

 • Geri dönüştürülebilir olan tüm atıklar uygun olan geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır.
 • Tek kullanımlık- kullan-at özellikte olan ürünler tercih edilmemelidir.
 • Gıda alışverişi yapılırken ihtiyaç kadar satın alınıp israfın ve fazla atığın önüne geçilmelidir.
 • Kullanılabilir durumda olan eşyalar çöpe atılmak yerine ihtiyaç sahibi olanlarla paylaşılmalıdır.
 • İkinci el ürünlerin alım satımı yaygınlaşmalıdır.
 • Kullanılmayan eşya veya malzemeler kendin yap projeleriyle farklı işlevsel ürünlere dönüştürülerek değerlendirilmelidir.

Çevre izin ve lisans belgesi işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekmektedir. AB kriterleri gereği kuruluşların sahip olması gereken şartlar ve taşımaları gereken özellikler genel olarak belirtilmiştir. Fabrikalardan geri dönüşü tesislerine ve tehlikeli madde atık bertaraf tesislerine kadar birçok kuruluşun alması gereken belgeler arasında yer alan çevre izin ve lisans belgesi, Bakanlık yetkililerinin yaptığı araştırmalar ve işyeri incelemeleri sonucunda hak ediş olarak sunulmaktadır.

Çevre izin ve lisans belgesi birçok işletmenin almak zorunda olduğu belgelerin başında gelmektedir. Sertifikasyon olarak hazırlanan ve belirli kriterleri olan bu belge Bakanlık tarafından hak eden kuruluşlara verilmektedir. Çevre Kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken bu belgeye başvuru yapmak için hazırlık yapmak gerekir. İşletmelerin bu lisansı alabilmek için çevre mühendisleri tarafından yapılacak başvuru ile panel üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Birçok kurum ve kuruluş için istenen çevre izin ve lisans belgesi özellikle endüstriyel faaliyetler gösteren işyerlerinin denetimlerde işine yarayan belgelerin başında gelmektedir.

Mavi Çevre Danışmanlık olarak çevre izin ve lisans belgesi almanız için sizlere rehberlik ediyor, her süreçte profesyonel destek sunuyoruz. Bizimle yapacağınız çalışmalar sonucunda ilgili belgeye erişim sağlayacak, başvuru sürecini daha kolay atlatacak ve hazırlıklar sonrası belge alarak faaliyetlerinize başlayabileceksiniz. Çevre Mevzuatının gerektirdiği tüm çalışmalar için mühendislik düzeyinde sunduğumuz   desteğimiz   ile   izin   alarak   lisans   sahibi   olabilirsiniz. Çevre Danışmanlık hizmetimiz kapsamında yer alan izin ve lisans belgesi birçok açıdan size kolaylık sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde en fazla sorulan belgelerden biri olduğu için, bulundurmanız, süresi bitmeden süre uzatımı yaptırmanız çok önemlidir.

Endüstriyel atık yönetim planı, tesis bünyesinde oluşan tüm atıkların çevreye ve canlıya zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreç yönetimini kapsayan üç yıllık plandır.

Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili   bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

Atık yönetiminin temel ilkeleri şunları içerir:

 • Üretilen atığın miktarının ve tehlikeli özelliklerinin tanınması,
 • Doğal kaynakların kullanımını en aza indiren temiz teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi,
 • Üretim, kullanım, geri dönüşüm veya imha sırasında çevre ve insan sağlığı üzerinde minimum olumsuz etkiye sahip ürünler tasarlamak ve teşvik etmek,
 • Dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere öncelik veren ve atık oluşumunu ve bertarafını en aza indiren teknolojileri uygulamak.

Atık yönetiminin önemli bir yönü, çevreye duyarlı bir tasarım yaklaşımı benimseyerek ürünlerde tehlikeli maddelerin varlığını önlemek ve azaltmaktır.

Çevre danışmanlık hizmeti; Yönetmeliğin Ek1 ve Ek2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir. Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

Tüm bu süreçleri belirli bir deneyim ile profesyonel şekilde gerçekleştiren çevre danışmanlık firması en üst makam olan Bakanlık ve onun alt birimleri ile yapılacak yazışmaları da yürütür. Atık beyanlarının usulüne uygun şekilde yapılması da danışmanlık firmasının yaptığı işler arasındadır.

Bu hizmet kapsamında sözleşme imzalanan firmanın ÇED gereklidir, ÇED muafiyet belgesini almak üzere işlemler ve yazışmalar yapar. Gerekli olan evrakları eksiksiz ve tek defada kabul edilecek şekilde hazırlar. Gürültü ve Emisyon muafiyet başvurusunu da Çevre Danışmanlık firması yapar. Diğer yandan emisyon ölçümlerinin yapılması, atık suları arıtma onayının alınmasına rehberlik eder, iş alış şemasını oluşturur.

Bize aşağıda bulunan iletişim bilgilerimiz ile ulaşabilirsiniz...

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES :

Barbaros, 5301. Sk. Uslu İşhanı No: 1 Kat: 5 İç Kapı No: 505, 35080 Bornova / İzmir

TEKLİF AL

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz...