Atık Su Artıma Tesisi Nedir?

Atık Su Artıma Tesisi Nedir?

Atık Su Artıma Tesisi Nedir?

Atık su arıtma tesisi, kullanılan suyun yeniden çevreye güvenli bir şekilde dökülmesini sağlamak için tasarlanmış bir tesis türüdür. Bu tesisler, evsel, endüstriyel ve tarımsal atık suyu işleyebilir. Atık su arıtma süreci genellikle birkaç aşamadan oluşur:

 1. Ön Arıtma: Bu aşama, atık sudaki büyük katı maddelerin ve yüzer maddelerin çıkarılmasını içerir. Bu genellikle ızgaralar, kum yakalayıcılar ve yağ ve gres ayırıcılar kullanılarak yapılır.
 2. Birincil Arıtma: Bu aşama, atık sudan daha küçük katı maddelerin çıkarılmasını içerir. Bu genellikle çökelme havuzları kullanılarak yapılır, bu havuzlarda su yavaş hareket eder ve katı maddeler dibe çöker.
 3. İkincil Arıtma: Bu aşama, genellikle mikroorganizmalar kullanılarak atık sudaki organik maddeleri çözünmüş ve askıya alınmış şekilde çıkarmayı içerir. Mikroorganizmalar bu organik maddeleri tüketir ve biyolojik çamur oluşturur. Bu çamur daha sonra suyun içinden çıkarılır.
 4. Tersiyer Arıtma: Bu aşama, genellikle suyun daha da temizlenmesi ve belirli kriterleri karşılaması için gereklidir. Bu, dezenfeksiyon, fosfat çıkarılması, azot çıkarılması ve diğer gelişmiş tedavi süreçlerini içerebilir.
 5. Çamur Arıtma: Bu süreçte, arıtma sürecinde oluşan çamur, stabil hale getirilir, kurutulur ve sonunda uygun bir şekilde bertaraf edilir veya bazen enerji üretiminde kullanılır.

Bu süreçler, çevreye zararlı olabilecek maddeleri atık sudan çıkararak suyun doğal su yollarına veya denizlere güvenli bir şekilde bırakılmasını sağlar. Arıtılan su, bazen tarımda sulama suyu olarak veya endüstriyel süreçlerde kullanılabilir. Bu süreçler ayrıca suyun yeniden kullanımına da olanak sağlar.

ATIK SU ARITMA TESİSİ İŞLETMESİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Türkiye'de atık su arıtma tesislerinin işletilmesi genellikle yerel yönetimler veya özel sektör tarafından yapılır.

 1. Belediyeler: Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri genellikle kendi bölgelerindeki atık su arıtma tesislerini işletirler. Bu tesisler, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresi (SKİ) veya benzeri bir birimi tarafından yönetilir. Bu birimler, su ve kanalizasyon hizmetlerinin koordinasyonunu ve idaresini sağlar.
 2. Özel Sektör: Özellikle endüstriyel tesisler ve bazı büyük konut veya iş merkezleri, kendi atık su arıtma tesislerini işletebilir veya özel firmalarla anlaşma yapabilirler. Bu tesisler genellikle kendi atık sularını arıtarak çevreye zarar vermeyecek şekilde suyun bertarafını sağlarlar.
 3. Devlet Kurumları: Türkiye'deki büyük projelerde, örneğin baraj veya hidroelektrik santrallerinde, devlet kurumları (örneğin Devlet Su İşleri (DSİ)) da atık su arıtma tesislerini işletebilir.

Bu kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu Bakanlık, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili ulusal politikaları ve yönetmelikleri belirler. Bu, atık su arıtma tesislerinin belirli standartlara ve düzenlemelere uymasını gerektirir. Bakanlık, bu tesislerin çevreye olan etkisini izler ve denetler.

ATIK SU ARITMA TESİSİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER 

Su arıtma tesisi işletmek için çeşitli izinler ve belgeler almanız gerekmektedir. Bunlar genellikle ülkeden ülkeye ve hatta yerel yönetimler arasında bile değişiklik gösterebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki türden belgelere ihtiyaç duyulur:

 1. Çevresel İzin ve Lisans: Atık su arıtma tesisleri, çevreye etkileri nedeniyle genellikle çevre düzenlemelerine tabidir. Bu, genellikle bir çevresel izin veya lisansın alınmasını gerektirir. Türkiye'de bu izinler ve lisanslar genellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.
 2. İnşaat ve İşletme İzni: Tesisin inşası ve işletilmesi için yerel veya bölgesel otoritelerden bir izin veya lisans gerekebilir. Bu genellikle yerel belediyelere veya valiliklere başvurmayı gerektirir.
 3. Su Kullanım İzni: Eğer tesis, yer altı suyu veya yüzey suyu kaynaklarını kullanacaksa, genellikle su kullanım izni alması gerekmektedir. Türkiye'de bu genellikle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından verilir.
 4. Atık Su Deşarj İzni: Tesisin arıttığı suyu bir alıcı ortama deşarj etme hakkını elde etmek için bir deşarj izni alması gerekebilir. Bu izin de genellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Bu izinlerin alınması genellikle belirli standartlara ve düzenlemelere uymayı gerektirir. Bu standartlar ve düzenlemeler genellikle çevreyi korumak, su kirliliğini önlemek ve insan sağlığını korumak amacıyla belirlenmiştir.

 

Atık su arıtma tesisi ile ilgili destek almak ve daha fazla bilgi almak için İzmir Mavi Çevre Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz...

 

 

0 Adet Yorum

Kayıt bulunmuyor

Yorum Yapın

Bize aşağıda bulunan iletişim bilgilerimiz ile ulaşabilirsiniz...

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES :

Barbaros, 5301. Sk. Uslu İşhanı No: 1 Kat: 5 İç Kapı No: 505, 35080 Bornova / İzmir

TEKLİF AL

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz...